Financiën

Van belang is dat de gemeente over voldoende financiële middelen dient te beschikken om de gewenste doelstellingen te bereiken en invulling te geven aan de wensen van de burgers.

Maatregelen zullen hiervoor zowel in de inkomsten als uitgaven sfeer genomen moeten worden waarbij wel voor Burger Belangen Brunssum (BBB-Lijst Palmen) een sluitende begroting een voorwaarde is.

Ons streven blijft dit alles te realiseren zonder dat de gemeentelijke belastingen en tarieven verhoogd worden. Om een en ander te verwezenlijken zullen voornamelijk de uitgaven bijgesteld dienen te worden. Dit kan leiden tot aanpassing van niet wettelijk verplichte diensten en bijdragen.

Verhoging van diverse milieuheffingen zal niet altijd te voorkomen zijn omdat door de Rijksoverheid verplichtingen aan de gemeente worden opgelegd bijvoorbeeld met betrekking tot afvalverwerking en rioolonderhoud. Voor zover wij als gemeente invloed hebben op allerlei milieuheffingen zal ons streven er eerder op gericht zijn ook deze lasten te verlichten dan verhogingen zomaar te accepteren. Mocht het tot lastenverzwaring in deze komen, dan zullen deze lasten eerlijk verdeeld worden naar het principe " de vervuiler betaald" waarbij wel de financieel zwakste zoveel mogelijk worden ontzien door middel van algehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding.