Wat heeft de coalitie lokale partijen in 2 jaar al bereikt?

Tussen evaluatie

De coalitie BBB-Palmen,PAK,Lijst Borger,BCD heeft niet stil gezeten. Er is door het college, de ambtenaren en de gemeenteraad keihard gewerkt. Voor u! BBB-Palmen heeft daarin steeds constructief meegewerkt op basis van het eigen verkiezings-programma.

Wat is onder andere al bereikt?  Klik hier voor een overzicht.

Digitale raadsbesluiten mogelijk

digitaal vergaderen                                                                                                                De gemeenteraad kan per 9 april 2020 digitaal besluiten nemen, zonder dat raadsleden fysiek in de raadszaal aanwezig moeten zijn. De tijdelijke maatregel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zorgt ervoor dat het gemeentebestuur blijft functioneren tijdens de coronacrisis. Een voorwaarde is dat u als burger de digitale beraadslagingen en de digitale besluitvorming live kunt volgen. Ook is digitaal inspreken mogelijk.

Alle fysieke vergaderingen stopgezet.

corona

 

 

 

In verband met het coronavirus gaan de interne-, openbare fractievergaderingen en raadscommissie- en raadsvergaderingen in ieder geval tot en met 28 april 2020 niet door !  Kijk ook geregeld op de site van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of op de site van de gemeente Brunssum.

Prettige feestdagen

bannergoedBBB-Lijst Palmen
 wenst u prettige feestdagen en een goed 2020