College Brunssum stenen ipv mensen.

Door Lefty Snackers

Het College Brunssum wil bezuinigen daar waar het niet kan.

Read more: College...

Bestuur.

De overheid is er voor de burgers. BBB- lijst Palmen is zich hiervan bewust en zal dit niet uit het oog verliezen.

Belangrijk is dat Brunssum een bestuur krijgt dat:

Read more: Bestuur.

Inleiding

Het doel van Burger Belangen Brunssum- Lijst Palmen is, zich in te zetten voor een deskundig, eerlijk, betrouwbaar bestuur en voor het welzijn van de gemeente Brunssum en haar inwoners op basis van een programma dan wel uitgangspunten.


Onze partij is onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke c q provinciale partijprogramma’s en/of partijen.

Wij willen geen banden met allerlei organisaties en/of bedrijven c q instellingen. Dit om ongewenste beïnvloeding van buiten af te voorkomen.

Read more: Inleiding