Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

ARMOEDEBELEID
In de voor ons liggende periode zal vooral de aandacht uitgaan naar herindelingsperikelen en het verder professionaliseren van de organisatie en besluitvormingsprocessen. “De goede zaken, goed doen” zal het blijvende motto zijn.
Een extra accent willen wij wel aanbrengen en dat is aandacht voor armoedebeleid. Armoede heeft vele negatieve effecten op de gezondheid en vooral kinderen die leven in gezinnen (vooral één ouder gezinnen) ondervinden hun hele leven lang de effecten van het opgroeien in armoede. Een “state of the art armoedebeleid” zal er moeten komen waarbij geen ruimte is voor verwijten en sancties van de bestaande situatie. Gekeken moet worden om het erven van armoede te doorbreken. De hele keten van de aanpak van armoede wordt doorgelicht (ontstaan; schuldhulpverlening) en beleid wordt ontwikkeld om de doelstelling - armoede uit Brunssum - te halen.
Daar wordt ook geld voor vrijgemaakt. Wij beschouwen armoede en het bestaan van voedselbanken als een schandvlek van onzekapitalistische maatschappij; iets waar wij ons als samenleving voor moeten schamen. Opnieuw zullen wij proberen om een voorziening te creëren in de vorm van een expertcentrum waar iedereen terecht kan voor advies en hulp. De expertise van burgers en bedrijven zal worden ingeschakeld om de doelstelling te realiseren. Bedreigingen zoals huisuitzettingen en afsluiting van primaire voorzieningen zoals gas; water en elektra moeten snel tot het verleden behoren.