Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

MILIEU EN DUURZAAMHEID
Steeds meer partijen, organisaties en bedrijven zijn doordrongen van het feit dat wij onze wijze van produceren en consumeren moeten aanpassen. Als wij dit niet doen dan laten wij onze kleinkinderen een wereld na waarop het moeilijk te leven valt. Wij zijn voorstander van alle maatregelen die een bijdrage kunnen leveren om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Over de meeste maatregelen die worden genomen (b.v. terugdringen en uitbannen van fossiele brandstoffen; stimuleren gebruik elektrische of hybride auto’s) gaat de gemeente niet. Wel kan de gemeenten een ondersteunende bijdrage leveren door b.v. publieke oplaadpalen voor elektrische auto’s in te richten op een wijze dat daar een zo goedmogelijk gebruik van is gewaarborgd.


Hergebruik van materialen die vrijkomen bij sloop of productieprocessen en het stimuleren van deelgebruik om onnodig consumeren te voorkomen, heeft onze steun.
Onze leefwereld wordt niet alleen bedreigd door uitstoot van C02 maar ook door troep die in het milieu wordt gedumpt. Wij willen een effectieve bescherming van ons buitengebied voor milieudelicten. Daarnaast vinden wij dat burgers en bedrijven ook niet in de verleiding moeten worden gebracht om afvalproducten in het milieu te dumpen. Daarom moeten financiële drempels beslecht worden om gebruik te maken van het milieupark. Het gratis gebruik van het milieupark is een uitgangspunt. In ieder geval pleiten wij voor een ruime(re) vrijstellingsregeling voor diegenen voor wie de tarieven niet zijn op te brengen.