Verkiezingsprogramma DE BURGER CENTRAAL 2018-2022

INLEIDING

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de Brunssumse gemeenteraad. Verkiezingen waarbij we weer zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om het verschil te kunnen maken; het verschil voor onze inwoners. In dit programma staan thema’s waar BBB-Palmen Lijst 1 (BBB-Palmen) zich de komende jaren hard voor gaat en blijft maken waaronder de veranderingen in de zorg, welzijn, ontwikkelingen op het gebied van economie en ruimte en de gemeentefinanciën. De overheid is er niet meer voor de burger maar de burger is, zo wordt dat ervaren, er voor de overheid die niet meer echt benaderbaar is. De overheid moet de burger dienen en niet andersom.
DE BURGER CENTRAAL is daarom de naam van ons verkiezingsprogramma. BBB-Palmen wil zoals in de vorige bestuursperiode werken aan een veilige, sociale lokale gemeenschap waarbij realistische bestuurskeuzes worden gemaakt met serieuze aandacht voor de burger. Daarbij kijken we wederom met een realistisch oog naar ontwikkelingen in de wereld die invloed hebben op onze lokale gemeenschap.