Verkiezingsprogramma DE BURGER CENTRAAL 2018-2022

Onze politieke visie is opgenomen in ons verkiezingsprogramma "DE BURGER CENTRAAL" en dient als uitgangspunt voor ons handelen in de gemeente.

LEESWIJZER

Het verkiezingsprogramma is een uitgebreid programma. Wij kunnen ons voorstellen dat u geen  tijd over heeft of de concentratie niet kunt opbrengen om het helemaal te lezen. Dat hoeft ook niet. De praktisch georiënteerde lezer die geïnteresseerd is in  bepaalde onderdelen van het programma kan te rade gaan bij de afzonderlijke hoofdstukken aan de rechterkant. Een klik is voldoende om een bepaald hoofstuk te selecteren.

De hoofdstukken zijn zo geschreven dat ze afzonderlijk gelezen en begrepen kunnen worden zonder dat u de andere delen heeft doorgenomen.Welke leesroute u ook neemt; wij hopen dat u geïnspireerd wordt door dit programma en onze kandidatenlijst. Wij wensen u mooie verkiezingen toe en roepen u in ieder geval op, om te stemmen.      

Programmacommissie BBB-Palmen.