College Brunssum stenen ipv mensen. - Bouwen voor leegstand

Bouwen voor leegstand

Middels een initiatief kwamen we onze beloften aan onze kiezers na om het Masterplan Centrum te heroverwegen.

Laten we duidelijk zijn. We zijn niet tegen stedelijke vernieuwing.

De opzet dient volgens BBB-Lijst Palmen op de "maat van Brunssum" en met de nodige realiteitszin te gebeuren. Wie kan dat anders goed beoordelen dan een voormalig wethouder van onze partij, die het project sanering Emma I uitstekend heeft afgerond en daardoor Brunssum vele miljoenen heeft bespaard.

We zijn bezig met de voorbereiding van een grootscheeps bouwproject in Brunssum sinds medio 2005. Sinds die tijd is er in de wereld veel veranderd. Economische crisis, kredietcrisis, vermindering van koopkracht en weinig investeringsbereidheid of investeringsvoorzichtigheid bij ondernemers. De verkoop van onroerend goed stagneert, de bouw stagneert en woningbouwcorporaties kampen met een verslechterende vermogenspositie en zijn daardoor minder bereid projecten te starten of risicodragend aan te gaan.

Het heeft met vertrouwen te maken in de economie en dat vertrouwen is niet blind. Consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie. Dat is ook niet gek. Bezuinigingen op rijks- en gemeentelijk niveau, het vasthouden van de nullijn in salarissen gepaard gaande met een aanwakkerende inflatie en stijgende kosten op diverse terreinen, denk aan de ziektekosten en kosten voor gemeentelijke producten leiden tot het wantrouwen.

De structurele leegstand zal niet verminderen ondanks dat het consumentenvertrouwen in de toekomst wellicht schoorvoetend zal toenemen. Een autonome ontwikkeling van het vaak goedkopere webshopping (gemak) zal de structurele leegstand alleen maar doen toenemen.

Een essentieel onderdeel van de economie is dat daling van consumentenbestedingen maar ook het digitale thuiswinkelen invloed heeft op de fysieke winkelleegstand in dorpen en steden. We zien nu al dat in de Kerkstraat diverse panden gedurende lange tijd leegstaan. Deze feitelijke toestand hier is voor ons een teken dat het tijd is voor een volledige heroverweging van een project van € 230 miljoen euro waarbij de exploitatieverliezen oplopen. Oplopende exploitatieverliezen zijn voor het College geen aanleiding tot bijstelling ! Wat zijn we aan het doen ? We geven miljoenen uit zonder dat de raad een heroverweging kan en/of mag maken.

Dit is op z’n zachts gezegd bestuurlijke overmoedigheid, koersvast richting afgrond.