Digitale raadsbesluiten mogelijk

digitaal vergaderen                                                                                                                De gemeenteraad kan per 9 april 2020 digitaal besluiten nemen, zonder dat raadsleden fysiek in de raadszaal aanwezig moeten zijn. De tijdelijke maatregel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zorgt ervoor dat het gemeentebestuur blijft functioneren tijdens de coronacrisis. Een voorwaarde is dat u als burger de digitale beraadslagingen en de digitale besluitvorming live kunt volgen. Ook is digitaal inspreken mogelijk.