Buitenring Parkstad 9 ton ipv 2 miljoen

De Brunssumse gemeenteraad is onder voorwaarden akkoord met het betalen van 9 ton ipv 2 miljoen euro aan de Buitenring (N300). BBB-Palmen heeft geluidsweringen aan de Ganzepool, grenzend aan de Kleikoelen onder ander als voorwaarde gesteld.

 

Brunssum heeft miljoenen aan de Buitenring Parkstad (N300) bijgedragen. De ringweg die hopelijk er voor gaat zorgen dat veel bedrijven zich in de oude Oostelijke Mijnstreek gaan vestigen.

Eigenlijk wilde de provincie dat Brunssum 2 miljoen euro extra zou betalen. Dat vonden wij niet fair. Brunssum heeft in juridisch opzicht slechts een inspanningsverplichting. Hierin blijven volharden is niet verstandig. Reden hiervan is dat je in de “bestuurlijke realiteit” en vanuit een “realistische politiek” soms niet om de provincie heen kan.

Bewoners Kleikoelen.

Zoals gezegd heeft de gemeenteraad aan het bedrag van 9 ton extra voorwaarden gekoppeld. BBB-Palmen heeft -na veel inspanningen- ervoor gezorgd dat de Provincie geluidswerende maatregelen treft aan de Ganzepool, grenzend aan de Kleikoelen en ook financieel over de brug komt.

Andere voorwaarden zijn het aanjagen van de ontwikkeling op de Oostflank en een de brug over de Akkerweg nabij Amstenraderveld.

We wachten af of de provincie met de 9 ton onder voorwaarden akkoord gaat.